Hizmet Detay - İş ve Sistem Analizi

İş ve Sistem Analizi hizmetimiz

İş ve Sistem Analizi

Bize Hemen Ulaşın
İş ve Sistem Analizi
Hizmet İçeriği :

İş Analizi

Net yazılım, başarılı projelerin iyi iş analizleri sonucunda ortaya çıktığına inanmakta ve süreçlerine büyük bir özen ve titizlikle ön analiz yaparak başlamaktadır. Ön Analiz kapsamında, müşterilerle düzenli olarak toplantılar yaparak ve gerekli durumlarda müşterinin uygulama alanlarına giderek müşterilerle görüşme, bu görüşmeler ile müşterilerin istek ve beklentilerini anlama, uygulamanın gereksinimlerini ve gerçekleştirilebilirliğini belirlemeye yönelik çalışmalar bulunmaktadır.

Net yazılım, ön analiz sürecini gerçekleştirerek müşteri istek ve beklentilerini anlamakta ve bu yönde müşteri ihtiyaçlarını belirlemektedir. Belirlediği müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri saptayarak, bu çözümleri müşteriye sunmakta ve müşteri ile karşılıklı olarak ihtiyaçların doğru olarak belirlenip belirlenmediği ile bu ihtiyaçlara yönelik saptanan çözümlerin uygunluğunu konuşarak, kesinleştirilmesini sağlamaktadır.

Müşteri ihtiyaçları değişebilir ve müşteriden değişiklik talepleri gelebilir.Net yazılım, bu değişiklik talepleri karşısında değişikliklerin gerçekleştirilebilirliğini saptayarak, uygun olması durumunda müşteri ihtiyaç ve talepleri listesine eklemektedir.

Net yazılım, müşteri ihtiyaçları ve çözümleri belirlenen projenin geliştirme süreçlerine dair uygulama planları oluşturmaktadır. Bu planda uygulama geliştirme süreçlerinde neler yapılacağı, hangi teknolojilerin kullanılacağı, uygulamanın gerçekleştirilebilmesi için neler gerektiği, uygulamanın tahmini ne kadar sürede tamamlanabileceği vs. süreç ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Net yazılım, uygulama planı belirlenen projenin içereceği ekranların tasarımını ve işleyişini müşteriye daha belirgin olarak anlatmak ve tanıtmak adına uygulama demoları oluşturmaktadır. Uygulama demolarını Storyboard, PoC ve Mock gibi araçları kullanarak oluşturur ve oluşturduğu bu demolarla, müşterinin aklında soru işaretlerinin kalmasını engeller, müşterinin beklentilerini tam anlamıyla anlayıp, bu beklentileri karşılayıp karşılayamadığını ölçer ve taslak olarak uygulama tasarımını çıkarır.

Net yazılım, müşteriler ve yazılım geliştiricilerin ortak bir dil konuşmasını sağlayacak köprü niteliğinde ve iş analizinin en önemli adımlarından biri olan Kapsam Dokümanını oluşturmaktadır.

Kapsam Dokümanın içeriğinde;

 •  Uygulamanın Amacı
 •  Uygulamanın Hedefi
 •  Uygulama Analizi
 •  Varolan Sistem Verilerinin Aktarımı
 •  Fonksiyonel Gereksinimler
 •  Teknik Gereksinimler
 •  Son Kullanıcı Testleri
 •  Sistem Testleri

başlıkları bulunmaktadır.Net yazılım, kapsam dokümanını titizlikle hazırlamakta ve müşterilerine yazılım geliştirmeye başlamadan önce sunmaktadır. Müşteri, onayına sunulan Kapsam Dokümanı üzerinde revize talep ederse; Net yazılım, ilgili revizeleri gerçekleştirerek Kapsam Dokümanını tekrar müşteri onayına sunmaktadır.

 

Sistem Analizi

Net yazılım, özel yazılım uygulamaları geliştirme süreçleri için sistem analizi çalışması yaparken Kullanıcı ihtiyaçları, Donanım ihtiyaçları ve Yazılım ihtiyaçları’nı göz önünde bulundurmaktadır.

Net yazılım, Sistem Analizi kapsamında;

 •  Proje kapsamında çalışacak personellerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi
 •  Personellerin yaptıkları iş bazındaki kapasitelerinin belirlenmesi
 •  Varolan bir sistem ise, mevcut sistemdeki iş akışlarının tespiti
 •  Varolan bir sistem ise, mevcut bilgi ve belgelerin durumları ve miktarlarının tespiti
 •  Yürütülen hizmetlerin tanımlanması, birimler arası ve hizmetler arası ilişkilerin tespiti
 •  Mevcut veri iletişim ağları ile yazılım, donanım ve personel kaynaklarının tespiti
 •  Sistem altyapı yeterlilik analizi
 •  Sistemin dış tehditlere karşı güvenlik analizi
 •  Sistemin firma içi güvenlik derecesi analizi
 •  Sistem veri yedekleme ve güvenilirlik derecesi analizi
 •  Sistemin kullanıcı bazında uygulama analizi

çalışmalarını yapmaktadır.

Net yazılım ’ın Sistem Analizi Kapsamında Sunduğu Network, Güvenlik ve Altyapı Yönetimi Hizmetleri:
• Lokal Area, Wide Area ve Wireless Network altyapılarının yönetimi ve izlenmesi
• Network veri hatlarının yönetimi ve izlenmesi
• Load Balancer altyapısının yönetimi
• Altyapı güvenlik cihazlarının yönetimi
• External DNS yapısının yönetimi
• Token ve SSL/VPN altyapısının yönetimi
• Veri iletişim ve güvenlik yönetimi
• Sanallaştırma teknolojisinin uygulanması
• Veri depolama ünitelerinin bir ağ içinde paylaşımlı kullanımı; sunuculardaki yedekleme ve veri kurtarma işlevleri

Net yazılım ’ın Sistem Analizi Kapsamında Sunduğu Veri Tabanı ve Uygulama Sunucuları Yönetimi Hizmetleri:
• Veritabanı kurulum, konfigürasyon, yedekleme ve performans iyileştirmesi
• İş devamlılığının veritabanı sayesinde sağlanması
• Sunucular üzerinde çalışan uygulamaların yönetimi ve iş devamlılığının sağlanması
• Uygulama kurulum ve sürümlerin devreye alınması
• Bakımların, performans analizlerinin ve iyileştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Net yazılım ’ın Sistem Analizi Kapsamında Sunduğu Operasyon ve Kullanıcı Destek Hizmetleri:
• Hizmet verilen firmaların bünyesindeki tüm birimler için kesintisiz çalışma desteği sunulması
• Kullanıcıların bilgi sistemleri donanımları ve bağlı donanım uygulamalarına ilişkin yaşamış oldukları sorunların güvenli, doğru ve hızlı bir şekilde takip edilmesi ve çözümlenmesi